Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp dịch vụ tự động hóa nâng cấp nhà máy Nhôm Lixil #1 @2016

Nội dung công việc:

Nâng cấp mở rộng IO.

Lập trình PLC.

Cấu hình chương trình HMI.

Đưa hệ thống vận hành bình thường, bàn giao.