Nâng cấp hệ thống điện tự động hóa hệ thống tiệt trùng thuốc @2021

Phạm vi công việc:

Nâng cấp tủ điện, bộ điều khiển.

Nâng cấp SCADA.

Nâng cấp hệ thống máng cáp ME.

Cung cấp thiết bị tự động hóa: Van khí nén…