Hệ thống tự động hóa hệ thống tiệt trùng quả dầu cọ – Indonesia @2016.

Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp hệ thống tự động hóa hệ thống tiệt trùng dầu cọ.

Nội dung công việc:

Cung cấp tủ điện điều khiển.

Lập trình PLC/HMI.

Thi công hệ thống ME, giám sát lắp đặt.