Cung cấp thay thế màn hình HMI cẩu trục nhà máy xi măng @2015.

Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp gói cung cấp thay thế. Nâng cấp HMI hệ cầu trục nhà máy xi măng.

Nội dung công việc:

Cung cấp HMI mới.

Lập trình HMI,, kết nối hệ hiện hữu để giám sát, chuẩn đoán lỗi.

Hướng dẫn vận hành.