Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp gói thiết bị và dịch vụ lắp đặt thiết bị đo mức Analog và ON/OFF nhà máy xi măng Holcim.

Phạm vi công việc:

– Cung cấp thiết bị cảm biến đo mức gồm cảm biến Radar, và cảm biến On/OFF…

– Thi công lắp đặt, cảm biến, đi dây từ Silo vào tủ điện IO.

– Chỉnh sửa, thêm trang, faceplate, biểu đồ, lập trình PLC và SCADA.