Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp hệ thống xử lý nước mềm cho lò hơi.

Hệ thống xử lý nước mềm cấp cho lò hơi công suất 35 m3/h.

Tủ điện điều khiển bằng HMI và PLC.

Hệ thống vận hành tự động hóa hoàn toàn.