Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp hệ thống điện, tự động hóa. Mở rộng nhà máy nước- Giai Đoạn 2 công suất 90.000 M3/ngày.

Phạm vi công việc:

Nâng cấp hệ thống PLC.

Nâng cấp hệ thống SCADA.

lắp đặt tủ điện biến tần.