Tự động hóa nhà máy xử lý nước biển Algeria @2016

Công ty tự động hóa Quang Trung cùng tập đoàn Asahi. Triển khai nâng cấp hệ thống tự động nhà máy xử lý nước biển ở Algeria.

Nội dung công việc:

Lập trình lại hệ thống theo quy trình công nghệ Asahi.

Giám sát lắp đặt cảm biến.

Lập trình PLC/SCADA.

Hỗ trợ vận hành bàn giao.