Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp hệ thống tự động hóa trạm bơm nước Malaysia @2015.

Nội dung công việc:

Cung cấp hệ thống SCADA.

Lập trình PLC, HMI..

Vận hành chạy thử bàn giao.