Quy trình công nghệ của tập đoàn Haarslev

Tư vấn giải pháp tự động hóa, công nghệ thiết bị của tập đoàn Haarslev. Gia công thiết bị phụ trợ.

Cung cấp hệ thống điện tự động hóa.

Giải pháp SCADA tự động hóa trọn gói.

Dịch vụ tư vấn thiết kế lắp đặt. 

Quy trình thiết kế lắp đặt chuẩn chỉ, chính xác.