Cty tự động hóa Quang Trung cung cấp Giải pháp điều khiển giám sát SCADA từ xa

Mạng internet hữu tuyến, vô tuyến (3G/4G/5G và GPRS).

tự động hóa