Giải pháp điều khiển giám sát SCADA từ xa

Cty tự động hóa Quang Trung cung cấp Giải pháp điều khiển giám sát SCADA từ xa

Mạng internet hữu tuyến, vô tuyến (3G/4G/5G và GPRS).

tự động hóa