Giải pháp điều khiển và giám sát SCADA nồi hơi lò hơi tầng sôi

Công ty Quang Trung cung cấp giải pháp tự động hóa SCADA/DCS nồi hơi lò hơi 30 MT/h ở Nigeria Châu Phi.

  • Giải pháp điều khiển và giám sát SCADA nồi hơi lò hơi tầng sôi
  • Cung cấp tủ điện điều khiển PLC/SCADA.
  • Cung cấp hệ thống điều khiển giám sát SCADA trọn gói.
  • Tủ điện điều khiển PLC/HMI
  • Vận hành bàn giao nhà máy.