Giải pháp IoT cho dây chuyền sản xuất nhà máy – An toàn và hiệu quả, nâng cao năng suất