Giải pháp tự động hóa lò hơi, nồi hơi nhà máy điện trọn gói ở Gabon Châu Phi

Giải pháp tự động hóa SCADA/PLC trọn gói lò hơi, nồi hơi nhà máy điện trọn gói ở Gabon Châu Phi.

  • Tủ điện SCADA/PLC.
  • Giải pháp SCADA.
  • Vận hành bàn giao hệ thống.