Cty Quang Trung cung cấp giải pháp tự động hóa cho nhà máy.

Giải pháp tự động hóa – Điều khiển tự động hóa nhà máy dựa trên nền phần mềm công nghiệp SCADA.

Thiết kế thi công tủ điện công nghiệp.

Cung cấp thiết bị công nghiệp và dịch vụ lắp đặt thiết bị công nghiệp.