Giải pháp tự động hóa nhà máy hóa chất

Lưu trữ và vận chuyển hóa chất có thể có rủi ro

Giảm rủi ro mà không ảnh hưởng đến tính sẵn có và hiệu quả

Ngành hóa chất phải đối mặt với nhiều thách thức không chỉ trong việc xử lý các vật liệu nguy hiểm mà còn trong quá trình lưu trữ và vận chuyển. Điều này đặt ra những mối nguy hiểm tiềm tàng cho con người và môi trường. Để tránh những mối nguy hiểm này và giảm rủi ro an toàn trong quá trình này là ưu tiên hàng đầu của bạn. Các thảm họa như thảm kịch Bhopal và giải phóng các chất độc hại ở Seveso, minh họa tầm quan trọng của việc quản lý an toàn đúng cách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *