GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY KHAI THÁC VÀNG LÀO

Công ty Quang Trung là nhà thầu điện – Tự động hóa cung cấp giải pháp tự động hóa nhà máy khai thác vàng Lào.

– Hệ thống SCADA với phần mềm Cimplicity kết nối PLC ABB qua chuẩn Modbus.

– Màn hình HMI Allen Bradley với phần mềm Talk View