Giải pháp tự động hóa nhà máy

Cty tự động hóa Quang Trung Quang Trung cung cấp giải pháp tự động hóa nhà máy bao gồm: giải pháp phần cứng & Giải pháp phần mềm SCADA/DCS  Giải pháp tự động hóa nhà máy hóa chất, gas, nhà máy giấy, thực phẩm, nồi hơi, lò hơi, nhà máy xi măng.

Cung cấp tủ điện điều khiển SCADA/PLC.
Dịch vụ nâng cấp hệ thống điện tự động hóa nhà máy.

Cty tự động hóa Quang Trung Cung cấp thiết bị điện, tự động hóa. Thiết bị công nghiệp: van, cảm biến, động cơ và bơm…

Cty tự động hóa Quang Trung cung cấp hệ thống điện tự động hóa, hệ thống SCADA/DCS nhà máy.
Dịch vụ lập trình tự động hóa PLC, DCS/SCADA và màn hình cảm ứng HMI.