GIỚI THIỆU

 

QUANG TRUNG HI-TECHNOLOGY (CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO QUANG TRUNG) THÀNH LẬP NĂM 2014. 

ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT VÀ KINH DOANH: TRÊN 10 NĂM KINH NGHIỆM.

TRIỂN KHAI DỰ ÁN Ở VIỆT NAM VÀ HƠN 10 NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI.