Hệ thống an toàn safety hệ thống nung đúc, gia nhiệt khuôn nhôm nhà máy Lixil Vietnam – KCN Long Đức – Dự án số 1

Phạm vi công việc

  • Lập trình hệ thống an toàn Safety tự động hoàn toàn.
  • Tư vấn giải pháp, thiết kế hệ thống truyền thông CC-Link Mitsubishi.
  • Lập trình, giải pháp tự động hóa HMI, PLC dòng Q – Mitsubishi.

Tính cấp thiết của công việc

  • Để bảo vệ an toàn cho nhân viên vận hành trong quá trình thao tác sản xuất.

Kết quả công việc

  • Nhà thầu Quang Trung đã thực hiện tốt công việc, và liên tiếp thực hiện 5 dự án tiếp theo.

Một số hình ảnh của công việc