Hệ thống điều khiển scada dự án mở rộng – Giai đoạn II của nhà máy nước Đồng Tâm – Tiền Giang

Phạm vi công việc

  • Lập trình mở rộng hệ thống SCADA, HMI, PLC nhà máy.
  • Chỉnh sửa nâng cấp tủ điện PLC, tủ điện biến tần.
  • Mở rộng thêm bơm, tủ biến tần.

Mục đích:

  • Nhà máy nước mở rộng để nâng công suất.

Kết quả

  • Nhà thầu Quang Trung hoàn thành tốt công việc, Nhà máy đang vận hành