Hệ thống SCADA/DCS cho nồi hơi – nhà máy điện.

Cty tự động hóa Quang Trung cung cấp phần mềm và phần cứng SCADA/DCS.

Quang Trung cung cấp hệ thống điện tự động hóa cho nồi hơi lò hơi.

+ Tư vấn thiết kế tủ điện điều khiển.

+ Gia công phần mềm hệ thống SCADA/DCS.