Hệ thống tự động hóa nhà máy điện nồi hơi ở Công Gô – Dự án số 2

Công ty Quang Trung đang triển khai lắp đặt xây dựng hệ thống tự động hóa nhà máy điện nồi hơi ở Công Gô – Dự án số 2.

,