Kết quả khắc phục mùi hôi trong sản xuất dầu cá ảnh hưởng đến người dân xung quanh KCN Bình Long đối với Cty KOVIE VINA

Cổng TTĐT AG)- Vừa qua, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ở huyện Châu Phú đã có đề nghị “Kiểm tra đối với Công ty KOVIE VINA thuộc khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú (sản xuất dầu cá) gây mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh khu vực này”. Đối với nội dung đề nghị đã được Ban Quản lý Khu kinh tế trả lời tại công văn số 860/BQLKTK-QLTNMT ngày 09/7/2019.

Theo đó, Công ty TNHH Kovie Vina (viết tắt là Công ty) với dự án là Nhà máy chế biến bột cá, mỡ cá từ phụ phẩm cá tra, cá basa, công suất là 39.500 tấn sản phẩm/năm. Công ty hiện đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm dự án.

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua Ban Quản lý Khu kinh tế tăng cường phối hợp với địa phương, sở, ngành chức năng thường xuyên khảo sát nắm tình hình và kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty cụ thể:

Ngày 23/11/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành (môi trường, tài nguyên nước, đầu tư, xây dựng, lao động, bảo hiểm, y tế, PCCC) do Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì tổ chức đã tiến hành kiểm tra định kỳ tại Dự án “Nhà máy chế biến bột cá, mỡ cá từ phụ phẩm cá tra, cá basa” – Công ty TNHH Kovie Vina.

Theo Kết luận kiểm tra, một số tồn tại về lĩnh vực bảo vệ môi trường đã yêu cầu Công ty thực hiện như: lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình phục vụ giai đoạn vận hành của dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận trước khi đi vào hoạt động chính thức; thực hiện đúng và đầy đủ nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt; vận hành thường xuyên, liên tục công trình xử lý khí thải, nước thải đảm bảo khí thải, nước thải phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho phép trước khi thải ra môi trường;…. Theo đó, Công ty đã có giải trình và thực hiện theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, đã lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình phục vụ giai đoạn vận hành của dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận.

Ngày 01/04/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế đã phối hợp với địa phương (Công an huyện Châu Phú, UBND thị trấn Cái Dầu, UBND xã Bình Long, Ấp Bình Nghĩa) tiến hành khảo sát tại Công ty, qua đó lập biên bản ghi nhận hiện trường đối với mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải 270 m3/ngày.đêm của Công ty và Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản yêu cầu Công ty rà soát, có biện pháp giảm thiểu mùi hôi phát sinh, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến môi trường và người dân. Theo đó, Công ty có thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.

Ngày 22/04/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành địa phương liên quan (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Phú, UBND xã Bình Long) tiến hành phúc tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án và có ghi nhận “Công ty đã thực hiện cải tạo, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, mùi và bố trí phun sương sương enzym tại các khu vực có phát sinh mùi để giảm thiểu, tuy nhiên mùi hôi vẫn còn phát tán tại khu vực này”; Đoàn phúc tra yêu cầu Công ty tiếp tục có giải pháp khắc phục, thu gom, xử lý hiệu quả mùi hôi phát sinh tại khu vực hệ thống xử lý nước thải của Công ty.

Tiếp tục, ngày 26/06/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với địa phương (Hội đồng nhân dân huyện, UBND huyện – Phòng Tài nguyên và Môi trường, HĐND xã Bình Long, UBND xã Bình Long) khảo sát, kiểm tra thực tế tại Nhà máy, theo ghi nhận của Đoàn công tác cho thấy Công ty có bổ sung che chắn các bể phát sinh mùi, lắp đặt thiết bị thu gom, xử lý mùi tại các bể xử lý nước thải, tuy nhiên vẫn chưa thu gom triệt để, mùi hôi vẫn còn phát tán.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề mùi hôi phát sinh tại Nhà máy, không làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp lân cận và người dân khu vực gần Khu công nghiệp Bình Long, ngày 03/07/2019 Ban Quản lý Khu kinh tế mời làm việc và yêu cầu Công ty cam kết thực hiện các nội dung sau:

+ Có biện pháp xử lý triệt để mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải và trong quá trình sản xuất (khu vực hấp, sấy nguyên liệu và thành phẩm).

+ Thường xuyên vệ sinh sân nền khu vực tập kết nguyên liệu phụ phẩm.

+ Chọn nguồn nguyên liệu phụ phẩm tươi, không bị ươn, sản xuất hết lượng nguyên liệu trong ngày, tránh tồn động qua ngày hôm sau.

+ Đảm bảo duy trì phun xịt enzym khử mùi tại khu vực xử lý nước thải.

+ Vận hành thường xuyên, liên tục công trình xử lý nước thải, khí thải, đảm bảo nước thải, khí thải đạt quy chuẩn môi trường cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Qua buổi làm việc, Công ty cam kết khắc phục triệt để vấn đề mùi hôi phát sinh và báo cáo kết quả khắc phục về Ban Quản lý Khu kinh tế chậm nhất đến ngày 31/07/2019. Mặt khác, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục lắp đặt các thiết bị thu gom và xử lý mùi tại các bể của hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo xử lý triệt để mùi hôi phát sinh, tuy nhiên cần thời gian vận hành thử và nghiệm thu để đánh giá khả năng thu gom cũng như hiệu quả xử lý của các thiết bị đã lắp đặt.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý khu kinh tế tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở ngành và địa phương theo dõi, giám sát việc xử lý môi trường đối với Công ty cũng như đôn đốc Công ty nhanh chóng hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tránh làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp khác và sinh hoạt của người dân sống xung quanh khu công nghiệp./.

Nguồn: https://angiang.gov.vn/

Video hệ thống điện và tự động hóa nhà máy bột cá Kovie Việt Nam

Tin khác
0888018801