CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO
info@quangtrung.com.vn 08 88 01 88 01
www.quangtrung.com.vn

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO QUANG TRUNG

Địa chỉ      : Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1, Tp.HCM.
Điện thoại : 028 38 86 88 79  – 028 38 87 88 79
Hotline      : 028 38 86 88 69
Email        : info@quangtrung.com.vn  
Website    : www.quangtrung.com.vn
028 38 86 88 69