Nâng cấp thay thế hệ thống truyền thông, mạng IO Modbus Plus của nhà máy xi măng HolcimLafarge ở Nhơn Trạch – Đồng Nai

Phạm vi công việc

  • Thay thế nâng cấp thiết bị truyền thông IO của nhà máy.

Tính cấp thiết của công việc

Thiết bị truyền thông mạng trường IO Modbus Plus, của nhà máy bị hư hỏng và không hoạt động ổn định, một số tín hiệu bị mất, không thể hiển thị ở phòng vận hành trung tâm DCS của nhà máy (CCR).

Kết quả công việc

  • Nhà thầu Quang Trung đã thực hiện tốt công việc, nhà máy vận hành ổn định.