Nâng cấp thay thế màn hình HMI cho cần cầu nhà máy xi măng HolcimLafarge – Nhơn Trạch

Nâng cấp màn hình HMI cho cần cầu nhà máy xi măng Holcim. 

Quang Trung đã cung cấp lập thiết bị và lập trình màn hình HMI cho cần cẩu nhà máy xi măng.

Lý do của công việc

Màn hình HMI của nhà máy đã cũ, vận hành không ổn định, thiếu rất nhiều tín hiệu Alarm, thông số báo lỗi của cần cẩu. Khi cần cẩu vận hành, có lỗi bị dừng thì lỗi không hiển thị trên màn hình HMI, nên nhân viên vận hành không biết và khắc phục, phải tự cố gắng kiểm tra ở tất cả các tủ điện và thiết bị. Điều này rất khó khăn cho vận hành, bảo trì và đặc biệt ảnh hưởng đến năng suất của nhà máy.

Yêu cầu của nhà máy

Cung cấp lắp đặt màn hình HMI mới, thiết kế giao diện thân thiện, đẹp nhưng phải dựa trên cấu trúc màn hình cũ để nhân viên vận hành quen mắt.

Thể hiện được tất cả các lỗi Alarm, cảnh báo mà màn hình cũ còn thiếu.

Quá trình thi công không ảnh hưởng đến vận hành của hệ thống, không dừng hệ thống.

Kết quả đạt được

Sau thời gian khoảng hơn 3 tháng, Quang Trung đã thực hiện thành công, và nhà máy rất hài lòng. Cho đến nay, hệ thống đang vận hành rất ổn định.