Nhà thầu điện nâng cấp hệ thống DCS nhà máy xi măng Holcim Nhơn Trạch

Nhà thầu điện nâng cấp hệ thống DCS nhà máy xi măng Holcim Nhơn Trạch

Công ty điện tự động hóa Quang Trung là một công ty chuyên cung cấp các giải pháp tự động hóa cho các nhà máy, xí nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong dự án nâng cấp hệ thống DCS cho nhà máy xi măng Holcim Nhơn Trạch Đồng Nai, công ty đã thực hiện một quy trình công việc chặt chẽ và khoa học.

Nâng cấp DCS và PLC

Đầu tiên, đội ngũ kỹ sư của công ty đã tiến hành đánh giá tình trạng hệ thống DCS hiện tại của nhà máy, bao gồm việc kiểm tra các thiết bị, cảm biến, hệ thống truyền thông và phần mềm điều khiển. Dựa trên kết quả đánh giá, họ đã đưa ra một kế hoạch nâng cấp hệ thống DCS cho phù hợp với yêu cầu của nhà máy.

Tiếp theo, công ty đã tiến hành triển khai dự án bằng cách lắp đặt các thiết bị mới và cập nhật phần mềm điều khiển. Công ty đã đảm bảo rằng quá trình nâng cấp được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự liên tục của hoạt động sản xuất trong quá trình thi công.

Sau khi hoàn thành việc nâng cấp hệ thống DCS, công ty đã tiến hành kiểm tra và đánh giá lại để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng được các yêu cầu của nhà máy. Cuối cùng, công ty đã đào tạo nhân viên của nhà máy về cách sử dụng hệ thống DCS mới để đảm bảo rằng nhà máy có thể sử dụng hệ thống một cách hiệu quả nhất.

Tổng thể, quy trình công ty điện tự động hóa Quang Trung thi công dự án nâng cấp hệ thống DCS cho nhà máy xi măng Holcim Nhơn Trạch Đồng Nai đã được thực hiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, giúp cải thiện hoạt động sản xuất của nhà máy.

Lắp đặt thiết bị cảm biến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu tiên, đội ngũ kỹ sư của công ty đã tiến hành đánh giá tình trạng hiện tại của hệ thống cảm biến của nhà máy, bao gồm việc kiểm tra các thiết bị cảm biến, đường truyền và phần mềm điều khiển. Dựa trên kết quả đánh giá, họ đã đưa ra một kế hoạch lắp đặt thiết bị cảm biến mới để cải thiện hiệu suất của hệ thống.

Tiếp theo, công ty đã tiến hành triển khai dự án bằng cách lắp đặt các thiết bị cảm biến mới và cập nhật phần mềm điều khiển. Công ty đã đảm bảo rằng quá trình lắp đặt được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự liên tục của hoạt động sản xuất trong quá trình thi công.

Sau khi hoàn thành việc lắp đặt thiết bị cảm biến, công ty đã tiến hành kiểm tra và đánh giá lại để đảm bảo rằng hệ thống cảm biến hoạt động ổn định và đáp ứng được các yêu cầu của nhà máy. Cuối cùng, công ty đã đào tạo nhân viên của nhà máy về cách sử dụng thiết bị cảm biến mới để đảm bảo rằng nhà máy có thể sử dụng hệ thống một cách hiệu quả nhất.

Tổng thể, quy trình công ty điện tự động hóa Quang Trung thi công dự án lắp đặt thiết bị cảm biến cho nhà máy xi măng Holcim Nhơn Trạch Đồng Nai đã được thực hiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, giúp cải thiện hiệu suất hoạt động của hệ thống cảm biến trong nhà máy.

 

Tin khác
0888018801