Cty Quang Trung với đội ngũ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm – chuyên nhận thầu thi công công trình điện tự động hóa cho nhà máy.