Nhà thầu điện tự động hóa, cung cấp hệ thống tự động hóa nhà máy xử lý nước công nghiệp

Bắt đầu thi công thiết kế hệ thống tự động hóa ngành nước từ đầu năm 2012, cho đến nay Quang Trung đã có nhiều kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi cung cấp giải pháp tự động hóa cho nhà máy xử lý nước thải công nghiệp, nhà máy xử lý nước cấp, trạm bơm nước, nhà máy xử lý nước sạch, nước khử khoáng, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt…