info@quangtrung.com.vn
Hotline:08.8801.8801
www.quangtrung.com.vn

NHÀ THẦU TỰ ĐỘNG HÓA

Công ty Quang Trung là nhà thầu tự động hóa nhà máy. Chúng tôi nhận thi công trọn gói hệ thống điện – tự động hóa nhà máy. Hệ thống tự động hóa SCADA/PLC.

08.8801.8801