Giải pháp và dịch vụ nồi hơi – lò hơi tầng sôi

Công ty Quang Trung cung cấp hệ thống tự động hóa, dịch vụ công nghiệp cho nồi hơi, lò hơi.

  • cung cấp thiết bị lò hơi: Bơm, Van, cảm biến.
  • cung cấp hệ thống tự động hóa, tủ điện SCADA/PLC.
  • Dịch vụ nâng cấp nồi hơi, tối ưu hóa nhiên liệu đốt.