Hệ thống tự động hóa SCADA lò hơi ở Nigeria

Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp hệ thống tự động hóa. Hệ thống SCADA cho lò hơi tầng sối 30 MT/h ở Nigeria năm 2014.

Cung cấp hệ thống điện tự động hóa, lập trình SCADA.

Thiết kế thi công tủ điện điều khiển PLC/SCADA. Dịch vụ tự động hóa, lắp đặt vận hành bàn giao.

Giải pháp tự động hóa SCADA cho lò hơi.