Giải pháp tự động hóa ngành dầu khí

Thiết lập các giao thức thông minh để giảm thiểu rủi ro cho con người, môi trường và tài sản

Yêu cầu thị trường trong ngành Dầu khí đang thay đổi. Trong những thập kỷ qua, thế giới đã học được một số bài học khó khăn khi nói đến hoạt động an toàn. Tất nhiên, hoạt động an toàn suốt ngày đêm có tầm quan trọng sống còn và hiệu quả cũng vậy. Bạn tìm cách tối đa hóa việc sử dụng tất cả công suất trong các xe tăng hiện có và áp dụng kiểm soát hàng tồn kho, hệ thống chuyển tải và lưu ký đầy đủ trong các bến xe tăng, kho chứa xe và phương tiện vận chuyển để theo kịp sự phát triển của thị trường.