Quang Trung là nhà tích hợp hệ thống tự động hóa với những sản phẩm và dịch vụ chính:

  1. Hệ thống SCADA/DCS trọn gói.
  2. Tủ điện điều khiển.
  3. Thiết bị điện công nghiệp: động cơ, van, bơm…
  4. Thiết bị công nghiệp: cảm biến, đầu đo…
  5. Dịch vụ tự động hóa