Cung cấp hệ thống tự động hóa, tủ điện DCS/PLC, thiết bị tự động hóa

Tự động hóa nhà máy giấy, hệ thống bột giấy.

Lập trình DCS/PLC.

Thi công tủ điện điều khiển, tủ điện MCC, tủ điện biến tần.