Dịch vụ nâng cấp lập trình PLC Mitsubishi nhà máy luyện kim

Lập trình HMI GOT1000, GOT2000

Lập trình PLC Mitsubishi

Nâng cấp, lắp ráp thêm thiết bị tủ điện.