Dịch vụ tự động hóa, nâng cấp tủ điện, mở rộng chức năng điều khiển

Nâng cấp hệ thống điều khiển PLC.

Mở rộng IO, tính năng điều khiển.

Lập trình PLC/HMI