Hệ thống DCS/SCADA điều khiển giám sát nhà máy điện

Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp, tư vấn giải pháp DCS/SCADA nhà máy nhiệt điện (Lò hơi đốt than, trấu, hạt điều, rác), nhà máy thủy điện, điện gió, mặt trời…

Danh mục: