Hệ thống tự động hóa, cân động băng tải cấp liệu nhà máy xi măng, khai khoáng

Tự động hóa băng tải.

hệ thống cân động cung cấp nhiên liệu.