Hệ thống tự động hóa SCADA nhà máy xử lý nước biển ở Algeria Châu Phi

Nâng cấp lập trình hệ thống PLC SCADA nhà máy xử lý nước biển ở Algeria.