Nâng cấp hệ thống tự động hóa nhà máy nhôm Lixil

Nâng cấp tủ điện.

Chỉnh sửa chương trình PLC, HMI thêm tính năng IO CC Link

Lập trình sửa lỗi cấp hình HMI, kết nối Ethernet.

Cài đặt thông số vận hành.

PLC Mitsubishi dòng Q, HMI GOT1000.