Nâng cấp phần mềm SCADA cho dây chuyền sản xuất

Nâng cấp hệ thống phần mềm SCADA cho nhà máy xi măng.

Cung cấp phần mềm và phần cứng, dịch vụ tự động hóa.

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện tự động hóa.