Nâng cấp thay thế chương trình điều khiển nhà máy xi măng Holcim

nâng cấp hệ thống tự động hóa.

Nâng cấp bộ điều khiển PLC Schneider Quantum.

Nâng cấp chỉnh sửa chương trình DCS.