Nhà máy khai thác vàng – Lào

Hệ thống SCADA với phần mềm Cimplicity kết nối PLC ABB qua chuẩn Modbus.

Màn hình HMI Allen Bradley với phần mềm Talk View

 • 08.8801.8801
 • info@quangtrung.com.vn
 • www.quangtrung.com.vn

  Liên hệ mua hàng

  Hotline: (028)38.868.869

  Mô tả chi tiết

  Công ty Quang Trung là nhà thầu điện – Tự động hóa cung cấp giải pháp tự động hóa nhà máy khai thác vàng Lào.

  – Hệ thống SCADA với phần mềm Cimplicity kết nối PLC ABB qua chuẩn Modbus.

  – Màn hình HMI Allen Bradley với phần mềm Talk View