PanCake Level Sensor PR 6251 Loadcell

Cảm biến mức chiết rót PR 6251 được thiết kế đặc biệt để cân cơ bản các silo và bồn chứa nằm ngang. Nó đáp ứng tất cả các yêu cầu trong nhiều năm hoạt động không có sự cố mà không cần điều chỉnh. Để sử dụng trong các vùng EX 1, 2, 20, 21, 22 và DIV 1.

 

Cảm biến lực siêu phẳng để cân bồn chứa có độ chính xác thấp thay thế cho cảm biến mức

Dung lượng cảm biến lực từ 500 kg đến 16 tấn

Độ chính xác: L (0,5%)

Bộ gắn tương ứng: PR 6051

Phạm vi cảm biến tải trọng PR 6251 được thiết kế đặc biệt để dễ dàng cân các silo và bồn chứa nằm ngang. Nguyên tắc thiết kế độc đáo đảm bảo một cấu trúc rất nhỏ gọn. Do đó, các ứng dụng hiện có cũng có thể được nâng cấp rất dễ dàng. Dòng sản phẩm này nổi bật trên tất cả nhờ độ tin cậy, mạnh mẽ và ổn định chưa từng có, cho phép hoạt động không gặp sự cố mà không cần điều chỉnh, năm này qua năm khác.