Tủ điện PLC SCADA dạng khoang cho lò hơi

Tủ điện PLC/SCADA cho lò hơi.

PLC sử dụng: Siemens, Mitsubishi, Schneider,…

HMI: Siemens, Idec, Mitsubishi…

Danh mục: