DCS

Công ty cung cấp giải pháp tự động hóa nhà máy giấy

Quang Trung cung cấp giải pháp tự động hóa – hệ thống SCADA/DCS nhà máy giấy. Hệ thống phần mềm SCADA/DCS hãng Siemens, Schneider, GE… Cung cấp tủ điện điều khiển PLC. Cung cấp thiết bị ngành giấy, cảm biến đo lưu lượng, áp suất, cảm biến mức… Dịch vụ tự động hóa, bảo trì…

Xem thêm