Tài liệu đào tạo lò hơi cực hay

VT4_Technology Transfer_Cover page(Commissioning)

Technology Transfer Plan_Commissioning

Day1-1. Basic of Commissioning

Day1-2. Control System

Day2-1. Chemical Facilities (WT,WWT, CPP)

Day3-1. Common Balance of Plant

READ  Tự động hoá dây chuyền bột lông vũ
Tin khác
0888018801