Cty tự động Quang Trung chuyên nhận thầu – thiết kế thi công hệ thống điện – tự động hóa cho nhà máy.